เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ

เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ(วัดชัยมงคล)
อยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล – ชัยมงคล พระบรมธาตุที่ได้มาจากเมืองลังกา ประมาณปี พ.ศ. 2435 โดยท่านนะ อิศโร ได้นำพระบรมธาตุมาสงขลา และได้สร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะมาจนทุกวันนี้
วัดชัยมงคล สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของ พระครูพินิจสมณการ เล่าถึงประวัติของวัดชัยมงคลว่า วัดนี้สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดเพชรมงคล (ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดชัยมงคล อยู่ในเขตตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เช่นเดียวกัน) โดยพระอาจารย์ชัยเป็นผู้สร้างวัดชัยมงคล และพระอาจารย์เพชรเป็นผู้สร้างวัดเพชรมงคล พระภิกษุทั้ง 2 รูปนี้ เป็นเพื่อนสนิทกัน และเป็นชาวกลันตันด้วยกัน (สมัยกลันตันยังเป็นหัวเมืองในราชอาณาจักรไทย) เมื่อราวปลายสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ. 2394

วัดชัยมงคล เดิมมีชื่อว่า “วัดโคกเสม็ด” เพราะตั้งอยู่บนเนินทรายที่มีต้นเสม็ดอยู่จำนวนมาก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดชัยมงคล”

จุดเด่น : สร้างขึ้นเมื่อราวปลายสมัยรัชกาลที่ 4 เจดีย์พระธาตุเก่ามีการบูรณะตลอด

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ทุกเวลา

ที่ตั้ง

วัดชัยมงคล ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 065 392 7204 ,074 326 583

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ถนนเพชรมงคล-ชัยมงคล ต.บ่อยาง อยู่ในตัวเมืองสงขลาท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ