พระใหญ่กลางหาว

พระใหญ่กลางหาว ณ วัดปลักคล้า คลองหอยโข่ง
“คลองหอยโข่ง” เป็นตำบลดั้งเดิมตั้งแต่อำเภอคลองหอยโข่งขึ้นอยู่กับอำเภอหาดใหญ่ ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง ประชากรเป็นคนดั้งเดิมอาศัยสืบทอดมาแต่โบราณ สันนิษฐานได้จากสถานที่สำคัญทางศาสนาบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์เก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ แต่ด้วยความเป็นถิ่นทุรกันดาร กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศแยกให้เป็นกิ่งอำเภอคลองหอยโข่งตั้งแต่ 1 เม.ย.35 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่ 11 ต.ค.2540
คลองหอยโข่งอาจเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ สำหรับใครหลาย ๆ คน แต่สถานที่แห่งนี้มีสิ่งงดงามต่าง ๆ มากมายที่ชวนให้หลงใหลและเหมาะแก่การพักผ่อน หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น "วัดปลักคล้า" ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา วัดขนาดเล็กที่มีความโดดเด่ดเฉพาะตัว ด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อว่า พระพุทธลาภดำรงค์ ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร วิหารประธาน กว้าง 45 ยาว 35 เมตร ตั้งตระหง่านเหนือสิ่งประดิษฐ์อื่น
หากถามชาวบ้านโคกม่วง สถานที่แห่งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งพระพุทธลาภดำรงค์ ชาวบ้านจะเรียกติดปากว่า พระใหญ่ ที่สร้างโดย พระครูวีระเขมคุณ (หลวงพ่อกล่อม เขมวิโร) เจ้า สร้างขึ้นเมื่อวันที 28 กันยายน 2529 มีการออกแบบมาจากศิลปภาคใต้ งบประมาณในการสร้างราว 50 ล้านบาท ที่ได้มาจากบรรดาผู้ศรัทธาในศาสนาทั้งในและต่างชาติ เพื่อสร้างเป็นแรงบันดาลใจ ให้โชคลาภ และเป็นแรงศรัทธาของทุกคน

จุดเด่น : สถานที่สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ทุกเวลา

ที่ตั้ง

วัดปลักคล้า หมู่ที่ 5 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074 242 208

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง 7 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ