วัดคงคาวดี

วัดคงคาวดี (วัดปากบางภูมี)
หลวงพ่อสงค์ ศรีสุวรรณโณ (พ.ศ. 2470 - 2509) แห่งวัดคงคาวดี (ปากบางภูมิ) อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วัดคงคาวดี เดิมชื่อวัดปากบางภูมิ ตั้งอยู่ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 มีพระครูวทยานุกูลกิตติมศักดิ์ (พ่อท่านสงค์ ศรีสุวรรณโณ) เจ้าอาวาสรูปที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2470 ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เดิมที่ท่านสงค์ก่อนอุปสมบทเป็นเสมียนอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ตั้งใจจะบวชเพียง 1 พรรษา โดยมีพระครูปราการศิลประกฤต (ท่านพระอาจารย์จูลิ่ม) แห่งวัดบางเทิงเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อครบกำหนดลาสิกขาบทก็มีเหตุให้ท่านก็ตัดสินใจอยู่ในร่มบวรพระพุทธศาสนาต่อไปโดยได้ลาออกจากราชการทันที
ตั้งใจว่าจะมุ่งแสวงหาความสงบและความสุขทางธรรม จนท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ในเวลาอันรวดเร็วและสอบได้เป็นนักธรรมชั้นโท จนความรู้แตกฉานจึงได้ออกแสวงบุญด้วยการธุดงค์ไปยังอำเภอรัตภูมิและจังหวัดใกล้เคียงโดยท่านสงค์ได้ถ่ายทอดวิชาที่ได้เล่าเรียนมาจากพระครูจูลิ่มเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ เป็นที่ศรัทธาแก่ชาวบ้านที่พบเห็น
วัดนี้มีสิ่งน่าสนใจอยู่ที่จิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปรียญหลังใหม่ซึ่งวาดโดยครูจูหลิง ปงกันมูลกับครูและเพื่อนนิสิตรวม ๗ คนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในช่วงก่อนที่ครูจูหลิงจะสอบบรรจุเป็นครูศิลปะในจังหวัดนราธิวาสได้ วัดคงคาวดี มีจิตรกรรมทั้งในโบสถ์และในศาลาการเปรียญโดยเขียนไว้บนผนังด้านในบริเวณเหนือหน้าต่างทั้งสี่ด้าน
พ่อท่านสงค์ เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนแวะมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ไม่ขาดสาย สวนใหญ่มาขอพรและบนบานเรื่องต่างๆ วัดแห่งนี้ร่วมรื่นด้วยต้นไม้และมีศาลากลางน้ำที่สามารถให้อาหารปลา โดยจะทอนที่วัดหรือซื้อขนมปังต่างๆ มาจากข้างนอกก็ได้

จุดเด่น : ภาพวาดอันสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ทุกเวลา

ที่ตั้ง

หมู่ 3 ควนเนียง-ปากบา ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074 386 175

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ริ่มออกเดินทางจากหาดใหญ่ ไปทางถนนสายเอเซีย มุ่งหน้าสู่สี่แยกคูหา อ.รัตภูมิ ให้เลี้ยวขวา ตรงไปเรื่อยๆจะเห็นป้ายบอกทางไป อ.ควนเนียง ตรงมาเรื่อยๆประมาณ 18 กม. จะผ่านสถานีรถไฟควนเนียง มาถึงสถานที่แรกที่เราจะแวะคือ “วัดคงคาวดี”ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ