ชุมชนโต๊ะบาหลิว

ชุมชนโต๊ะบาหลิว (หมู่บ้านชาวเล)
ที่เกาะลันตายังมีชุมชนชาวเลอยู่ที่ันั่นด้วย ปัจจุบันมีประมาณ 1,000 คน และยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ท่านใดสนใจธรรมชาติและวิถีแบบเดิมๆ ต้องไม่พลาดเมื่อมาเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือเลย เมื่อข้ามฟากแล้ว เลี้ยวขวามาเลยครับ ชุมชนอยู่ทางซ้าย
แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล (ชุมชนโต๊ะบาหลิว) บ้านหลังเล็กๆ ไม่กี่สิบหลังคา แต่มีสิ่งยิ่งใหญ่อยู่กลางชุมชน นั่นคือ ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว อันเป็นแหล่งรวมจิตใจของพวกเขาทั้งเกาะ ในนั้นมีรูปปั้นเล็กๆของบรรพบุรุษเป็นผู้หญิงหนึ่งคน ผู้ชายสองคน

จุดเด่น : ศาลเจ้าโต๊ะบาหลิว อันเป็นแหล่งรวมจิตใจของพวกเขาทั้งเกาะ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

ชุมชนโต๊ะบาหลิว ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เกาะลันตาใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้ท่าเรือเลย เมื่อข้ามฟากแล้ว เลี้ยวขวามาเลยครับ ชุมชนอยู่ทางซ้ายท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.กระบี่
ย้อนกลับ