วัดท่าคุระ

เจ้าแม่อยู่หัว วัดท่าคุระ สทิงพระ
เจ้าแม่อยู่หัว คือ พระพุทธรูปทองคำ ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร สร้างขึ้นแทนตัวบุคคลที่ชาวบ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา หรือบุคคลทั่วไปให้ความเคารพนับถือเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว และตกทอดมาให้คนรุ่นหลังได้เคารพบูชา รวมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้ลูกหลานเกิดความรัก ความสามัคคีสืบมา เมื่อถึงวันพุธแรก ข้างแรม เดือน 6 ผู้ที่ศรัทธาในเจ้าแม่อยู่หัว ก็จะไปร่วม สมโภชสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว ซึ่งเป็นพันธะของลูกหลานในท้องถิ่น ที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาในทุกปี

จุดเด่น : เจ้าแม่อยู่หัว

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ :

ที่ตั้ง

ณ วัดท่าคุระ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 095 467 7782

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ