อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
หมู่เกาะชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล มีชายหาด แนวประการังที่สวยงามหมู่เกาะชุมพรมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล มีชายหาด แนวประการังที่สวยงาม และยังมีเกาะที่น่าสนใจได้แก่ เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา เกาะละวะ เป็นต้น
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 11 ตำบลใน 5 อำเภอ ได้แก่
1. อำเภอปะทิว ได้แก่ ตำบลสะพลี
2. อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท่ายาง ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลวิสัยเหนือ
3. อำเภอสวี ได้แก่ ตำบลวิสัยใต้ ตำบลด่านสวี ตำบลท่าหิน
4. อำเภอทุ่งตะโก ได้แก่ ตำบลปากตะโก
5. อำเภอหลังสวน ได้แก่ ตำบลบางน้ำจืด

จุดเด่น : มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล มีชายหาด แนวประการังที่สวยงาม

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00-17.00 น.

ที่ตั้ง

1/4ปากคลองท่าจระเข้ หมู่ที่ 5 ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 077 558 144

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
สามารถเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดชุมพร ตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4001 ระหว่างอำเภอเมือง กับปากน้ำชุมพร ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก่อนจะถึงปากน้ำชุมพร จะพบสามแยกทางไปหาดทรายรี ให้เลี้ยวขวา เมื่อเลี้ยวขวาเข้ามาอีก 20 เมตร จะพบทางแยกให้เลี้ยวขวาอีกครั้งไปตามถนน รพช. สายบ้านมัทรี – หาดทรายรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะพบป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติ เลี้ยวขวาประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ