จุดชมวิวเขาออง

จุดชมวิวเขาออง
เป็นจุดชมวิว 360 องศา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกของอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภูหาดยาย หรือเขาออง เป็นพื้นที่ลานโล่ง รอบพื้นที่เป็นหน้าผาสูงชัน สามารถชมวิวภูเขาน้อยใหญ่เบื้องหน้าได้อย่างสวยงาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 251 เมตร เป็นที่ตั้งของเสารับ – ส่งสัญญาณขององค์การโทรศัพท์ มีความงดงามของทิวทัศน์ทั้งในยามเช้า และยามเย็น

จุดเด่น : จุดชมวิวเขาอองจะมีทะเลหมอกสวยงามให้ผู้มาเยือนได้ชมกันอย่างจุใจ

ฤดูท่องเที่ยว : ตุลาคม-ธันวาคม

เวลา ให้บริการ : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

จุดชมวิวเขาออง ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 0 7750 1831-2, 0 7750 2775-6

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ