หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ
เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคุณพงศา ชูแนม เป็นหัวหน้าหน่วย กิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่นอกจากการล่องแพ คือ การเดินป่า เพื่อไปชมดอกบัวผุด ซึ่งเป็นดอกไม้ดินขนาดใหญ่ สมุนไพร เป็นสถานที่สำหรับเดินป่า เพื่อศึกษาธรรมชาติ มีกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ และร่วมกับชาวบ้านดำเนินโครงการคนอยู่-ป่ายัง เพื่อรักษาป่าให้คงอยู่

จุดเด่น : เพลิดเพลินกับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติมากมาย

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

ที่ตั้ง

หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 0 7752 0055

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ