น้ำตกจำปูน

น้ำตกจำปูน
เป็นต้นน้ำในเขตพื้นที่ป่าสงวนป่าละแม ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวละแม เกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอพะโต๊ะ ไหลผ่านตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอละแม โดยมีคลองเสร็จไหลมาบรรจบกับคลองละแม และไหลลงสู่ทะเลในเขตตำบลละแม นอกจากนี้ น้ำตกจำปูนยังเป็นแหล่งศึกษาพืชพรรณต่างๆ ทางธรรมชาติ เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณที่หลากหลาย

จุดเด่น : น้ำตกจำปูนมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความงดงามของระบบนิเวศอันสมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 09.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

หมู่ 8 ตำบลทุ่งคาวัด ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 092 893 6364

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ