วัดเทพเจริญ

วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)
ถ้ำโบราณที่มีประวัติเก่าแก่นับพันปี มีพระพุทธรูป และวัตถุโบราณหาชมยาก เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีการรวบรวมสิ่งของโบราณมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก บริเวณวัดมีถ้ำกว่า 8 แห่ง เปิดให้ชมเพียง 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำอ้ายเตย์ ถ้ำพระ และถ้ำไทร ซึ่งจุดเด่นของถ้ำที่นี่นอกจากหินงอกหินย้อย และท่านหินอันงดงามแล้ว ภายในก็ยังมีพระพุทธรูปให้สักการบูชา ซึ่งเชื่อกันว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำถึง 577 องค์
วัดเทพเจริญแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขารับร่อ จัดเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งต่อชาวชุมพร เนื่องจากเคยเป็นสถานที่ตั้งของ เมืองโบราณอุทุมพรมาก่อนซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านตรงบริเวณคอคอดมลายู และได้มีการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479

จุดเด่น : เป็นเมืองท่าหน้าด่านตรงบริเวณคอคอดมลายู และได้มีการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 06:00 – 17:00 น.

ที่ตั้ง

ม.4 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 0 7754 7056, 08 1892 5623, 08 6272 1606

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าข้าม จากสี่แยกปฐมพรไปประมาณ 23 กิโลเมตร แยกซ้ายไปตามเส้นทางสาย 3181 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการอำเภอท่าแซะจากนั้นไปทางทิศตะวันตกอีก 15 กิโลเมตร เป็นทางดินลูกรังผ่านหมู่บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้ามไปยังวัดเทพเจริญท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ