ล่องแก่งละแม

ล่องแก่งละแม
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เริ่มจากสะพานยวนไทร รอยต่อหมู่ที่ 18 ตำบลละแม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัดถึงฝายทุ่งสวรรค์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.5-2 ชั่วโมง ความยากระดับ 1-3 ช่วงที่ 2 เริ่มจากฝายทุ่งสวรรค์ไปถึงเขาชะมด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.5 ชั่วโมง ความยากระดับ 2-4 ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
สัมผัสความสนุกสนานของการล่องแก่งน้อยใหญ่ จำนวน 16 แก่ง ผ่านโขดหินท้าทายความสามารถของนักผจญภัย ตื่นตากับบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่า และพืชพรรณหายากนานาชนิด

จุดเด่น : ผจญภัย ตื่นตากับบรรยากาศสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่า และพืชพรรณหายากนานาชนิด

ฤดูท่องเที่ยว : สิงหาคม – เดือนมกราคม

เวลา ให้บริการ : ทุกวัน 08.00 – 17.00 น.

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 0 7750 1831-2, 0 7750 2775-6

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากถนนสาย 41 (สี่แยกละแม) เข้าเขาชะมด เส้นทางหลวงหมายเลข 4112 แยกเข้าทางหลวงชนบทหมายเลข 4002 (เขาชะมด - น้ำตกจำปูน) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ