อ่าวยายไอ๋

อ่าวยายไอ๋
เป็นอ่าวที่ชุกชุมไปสัตว์ทะเลนานาชนิด อาทิ หอย และปลา บริเวณอ่าวยังมีจุดชมวิวที่ถ้ำยายไอ๋ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงประมาณ 25 เมตรสามารถชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลชุมพรได้ ส่วนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน
เหมาะสำหรับการชื่นชมทัศนียภาพและการตกปลามากกว่าว่ายน้ำ ถ้ำยายไออยู่บนภูเขาสูง 25 เมตร มีเดินเล่นเพื่อชมหินย้อยและหินย้อยที่สวยงาม

จุดเด่น : เหมาะสำหรับการชื่นชมทัศนียภาพและการตกปลามากกว่าว่ายน้ำ

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 06.00 - 18.00 น.

ที่ตั้ง

ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ