สวนสาธารณะพระศรีนครินทร์

สวนสาธารณะพระศรีนครินทร์
สวนสวยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแห่งนี้ นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เปิดโอกาสให้คนรักต้นไม้ได้เข้ามาพักพิงอิงความงดงามของสวนไม้ประดับนานาชนิด ยังเป็นสถานที่ที่ร้อยดวงใจของชาวชุมพรไว้เป็นหนึ่งเดียว เพราะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และไม่ไกลกันนักยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างถ้ำเขาเงินที่บนผนังถ้ำนั้น มีรอยสลักพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบุตัวเลขว่า “108” อันหมายถึงปีที่พระองค์ได้เสด็จประพาสมลายู เมื่อ พ.ศ.2432 และยังโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้บริเวณหน้าถ้ำอีกด้วย
จุดเด่น: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เป็นสวนที่มีธรรมชาติครบครัน มีแม่น้ำหลังสวนไหลผ่านฝั่งขวาของสวน มีทางเดินจากหน้าสวนถึงภูเขาหลังสวน สองข้างทางเดินบนภูเขามีพืชป่าหลากชนิด เช่น มะไฟป่า เปราะป่า พรหมขาว พืชวงศ์บอนชนิดต่างๆ บนยอดเขามีพระพุทธบาทจำลอง และมี "ถ้ำรอยควาย" ซึ่งเป็นถ้ำที่ทะลุลงไปถึงถ้ำที่อยู่ ณ ระดับพื้นดิน ปากถ้ำทางเข้ามีพระนามาภิไธยย่อ "สว" ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานอยู่ ที่ชายน้ำมีศาลาที่ประทับริมฝั่งแม่น้ำเป็นแบบใต้ถุนสูง ด้านล่างมีชาดหาด ส่วนด้านหลังมีสวนผลไม้ขนาดใหญ่ มีเงาะ ทุเรียนมังคุด และลางสาดที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร

จุดเด่น : มีสวนผลไม้ขนาดใหญ่ มีเงาะ ทุเรียนมังคุด และลางสาดที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพร

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.30 น.

ที่ตั้ง

ม.7 ต.ท่ามะพลา ต.ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ