หาดบ่อเมา

หาดบ่อเมา
เป็นชายหาดหลักของอำเภอปะทิว มีหาดทรายสีขาวผสมกับเปลือกหอยทับทิมซึ่งมีจำนวนมาก ทอดยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบ และธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาน้ำลงจะเห็นเป็นลานทรายกว้าง ริมทะเลเป็นทิวสนช่วยให้ความร่มรื่น มีหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านที่ทำประมงตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
จุดเด่น: นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไปเกาะไข่ ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีแนวหาดทรายสั้นๆ อีกทั้งรอบเกาะยังเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สามารถดำน้ำตื้นดูได้ อีกทั้งเกาะนี้ยังมีปลาชุกชุมนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาตกปลาเป็นจำนวนมาก เกาะไข่อยู่ห่างจากหาดบ่อเมา ประมาณ 6 กิโลเมตร

จุดเด่น : รอบเกาะยังเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สามารถดำน้ำตื้นดูได้

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : เปิด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

ม.6 บ้านบ่อเมา ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ