วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และของประเทศไทย ที่เปรียบดังศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวใต้ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้น เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร ที่มีหัวใจสำคัญคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็นทองคำซึ่งพระบรมธาตุองค์นี้ สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) อันเป็นที่สักการะบูชาของชาวเมืองนครฯ
ตามตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว และสร้างเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นที่หมายไว้ ต่อมาในปีมหาศักราช 1098 (พ.ศ.1719) พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่อีกครั้ง
พระบรมธาตุเจดีย์ หัวใจสำคัญของวัดแห่งนี้ที่มีลักษณะรูปแบบศิลปกรรมเป็นเจดีย์ทรงลังกาสูง 55.78 เมตร จากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบส่วนฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ (วิหารทับเกษตร) มีซุ้มถึง 22 ซุ้ม แต่ละซุ้มมีหัวช้างยื่นออกมารองรับพระบรมธาตุเจดีย์

จุดเด่น : ผู้มาเยือนที่นี่นิยมนำผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยทุกปีจะมีการจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ อันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนครศรีธรรมราช

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.30น.

ที่ตั้ง

ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง ต. อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075 345172

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านสนามหน้าเมือง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังเกตเห็นวัดพระมหาธาตุวรวิหารเด่นชัดทางด้านขวามือ สามารถเข้าไปจอดรถภายในวัดได้โดยเข้าที่ประตูแรก (ประตูศาลา 100 ปี)ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ