จุดชมวิวเขาดินสอ

จุดชมวิวเขาดินสอ
การดูเหยี่ยวจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะมีเหยี่ยวอพยพมากกว่าสองแสนตัว โดยพื้นที่บริเวณเขาดินสอตั้งอยู่ระหว่างท้องทะเล และเทือกเขาตะนาวศรี เป็นจุดแคบที่สุดของแหลมมลายู ทำให้บริเวณนี้มีอุณหภูมิเหมาะสม ในการร่อนบินของฝูงเหยี่ยวอพยพโดยเฉพาะเหยี่ยวจากจีน มองโกเลีย ไซบีเรีย ญี่ปุ่น และไต้หวัน ก่อนที่จะบินไปมาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมี 6 ชนิด ที่พบมาก คือ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น เหยี่ยวหน้าเทา เหยี่ยวกิ้งก่าดำ เหยี่ยวผึ้ง และเหยี่ยวชิครา

จุดเด่น : จังหวัดชุมพรเป็นศูนย์กลางการศึกษาเหยี่ยวอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีจำนวนและชนิดของเหยี่ยวอพยพมากที่สุดถึง 26 ชนิด

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 06.00-18.00 น.

ที่ตั้ง

จุดชมวิวเขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ