โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บางเบิด

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บางเบิด
เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น แปลงงานสาธิตปลูกไม้ตัดดอก เพื่อส่งเสริมเป็นรายได้ให้แก่ราษฏร ซึ่งเป็นการสาธิตปลูกดอกหน้าวัวในโรงเพาะชำกางมุ้งขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีใดๆ ซึ่งแปลงดอกหน้าวัวของโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ใช้วิธีปลูกลงถ่าน เนื่องจากดินในพื้นที่โครงการพัศนาส่วนพระองค์เป็นดินทราย ไม่มีอินทรีย์วัตถุ และโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ มีถ่านไม้ที่ได้จากการเผาเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ จึงสามารถนำมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ซึ่งดอกหน้าวัวของที่นี่ไม่ได้ส่งขายตามตลาดโดยทั่วๆไป แต่ทางสวนจิตรลดาจะรับซื้อทั้งหมด
ลิ้มรสชาติเข้มข้นของกาแฟขี้ชะมด กาแฟที่มีราคาแพงและหายากที่สุด เพราะมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนกว่าการปลูกกาแฟทั่วไป ศึกษาเรียนรู้โครงการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ 22 ไร่ มีทั้งหมด 4 แปลง
แปลงที่ 1 ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ปลูกแซมด้วย มะขามเปรี้ยว มะม่วงเบา จำนวน 6 ไร่
แปลงที่ 2 ปลูกมะพร้าว ปลูกแซมด้วย ส้มโอ ขนุน น้อยหน่า พุทรา ละมุด มะม่วง กล้วยเล็บมือนาง มันปู และหางไหล แดง จำนวน 7 ไร่
แปลงที่ 3 ปลูกมะพร้าว ปลูกแซมด้วย ส้มโอ มะม่วง และ สับปะรด จำนวน 6 ไร่
แปลงที่ 4 ปลูกมะพร้าว และสนทะเล จำนวน 3 ไร่

เที่ยวชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพันธ์ุพืชสันทรายริมทะเล ที่มีสันทรายที่มีความสมบูรณ์และสูงที่สุดในประเทศไทย ภายในจะมีพืชแปลกตานานาชนิดพร้อมป้ายอธิบายข้อมูลของพันธ์ุไม้อย่างละเอียด ได้แก่ เสม็ดแดง เตยทะเล มังคุดป่า เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพันธ์ไม้หายากและระบบนิเวศพื้นที่สันทรายชายทะเล

จุดเด่น : การปลูกดอกหน้าวัวปลอดสารพิษในโรงเพาะชำ

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 18.00 น.

ที่ตั้ง

9/9 ม.5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 08 9292 2814, 08 2961 7603

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากสี่แยกประถมพร แยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพร ตามทางหลวง 4001 จากตัวเมืองใช้ถนนเพชรเกษม แยกขวากม. 41 ตรงเข้าไปประมาณ 21 กม.ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ