Eco-Logic & บ้านดินแดง

Eco-Logic & บ้านดินแดง
ก่อตั้งมากว่า 10 ปี เพื่อได้ช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ ทั่วทั้งอำเภอพะโต๊ะและใกล้เคียง ทำให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต โดยการให้การศึกษา การฝึกอาชีพและการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งเด็กเหล่านี้เข้ากับเพื่อนได้ยาก ในบริเวณเดียวกันยังมีบ้านดินแดง เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกการสร้างบ้านดินด้วยตัวเอง จะมีอาสาจากต่างแดนมาจำนวนมาก เป็นบ้านดินที่สามารถอยู่ได้จริง ราคาถูก เหมาะกับคนที่รักธรรมชาติใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุดเด่น : ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเรียนรู้เรื่องการสร้างบ้านดิน

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

71/2 ม.4 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

โทรศัพท์ : 09 8705 7660

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ชุมพร
ย้อนกลับ