พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี
เป็นที่ตั้งของสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ "จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง" หรือบ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ (ถ้าตรงกับวันหยุดราชการเปิดตามปกติ และหยุดชดเชยในวันต่อไป) เวลา 8.00 -16.30 น. ผู้เข้าชมเป็นคณะที่ต้องการวิทยากรบรรยาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่ โรงเรียนกันตังพิทยากร ชาวกันตัง และเทศบาลเมืองกันตัง เห็นว่าบ้านหลังนี้คือหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรรักษาไว้คู่เมืองตรัง จึงคิดจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชีวิต และผลงานของพระยารัษฎาฯ ให้ชาวตรังได้ศึกษาจดจำ โดยได้ขออนุญาตใช้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎาฯ ขอใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ โดย ตาโต๊ะเบียนจง อนุญาตให้จังหวัดตรังใช้บ้านหลังนี้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อ 10 กันยายน 2535 ใช้นามว่า พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)ตำบลตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังย้อนอดีตไปสู่ความรุ่งเรืองในวันวานกับสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ "จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง" หรือบ้านพัก อดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ซึ่งปลูกสร้างขึ้นเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น และยังคงอวดโฉม อันคลาสสิกมาจนทุกวันนี้ โดยภายในนั้นมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของบุคคลสำคัญท่านนี้ให้ได้ชม พร้อมกับเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านไว้อย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษานั่นเอง

จุดเด่น : จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้แบบดั้งเดิมและหุ่นขี้ผึ้ง

ฤดูท่องเที่ยว : อังคาร - อาทิตย์ ปิดวันจันทร์

เวลา ให้บริการ : 9:00น. - 16:00 น.

ที่ตั้ง

ถนนค่ายพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ : 075 251 100

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
อยู่ห่างจากเทศบาลกันตังประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตัง
สามารถนั่งรถไปอำเภอกันตรัง สาย ตรัง-กันตัง ใช้เวลา 30 นาที ขึ้นรถที่หน้าสถานีรถไฟตรัง บอกคนขับลงพิพิธภัณฑ์ พระยารัษฎา ค่าโดยสารคนละ 60 บาท หลังจากนั้นสามารถเดินไปยังสถานีรถไฟกันตังสถานีรถไฟสุดคลาสสิคท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง
ย้อนกลับ