พระเจดีย์ยักษ์

เจดีย์ยักษ์
สวนพระเงินเป็นเจดีย์สูงใหญ่เป็นอันดับ ๒ รองจากเจดีย์พระบรมธาตุ ทรงเจดีย์แบบลังกา สันนิษฐานว่าชาวลังกา ที่สร้างพระบรมธาตุเป็นผู้สร้าง ราวพ.ศ.๑๘๐๐–๑๙๐๐ มีการซ่อมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๒๒ กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมด้านหน้าพระเจดีย์

จุดเด่น : มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นนั่งองค์ใหญ่สมัยอยุธยา เรียกว่าพระเงินหรือหลวงพ่อเงิน

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : เปิดตลอดวัน

ที่ตั้ง

ถนนพระเงิน ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 022505500

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่ถนนศรีปราชญ์ หลังสวนพระเงินข้างสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ