เกาะสุกร

เกาะสุกรหรือเกาะสุโกนหรือเกาะหมู
เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปี มีระยะทางห่างจากฝั่งเพียง ๓ กิโลเมตร มีเรื่องเล่าขานตำนานเกาะที่น่าสนใจ ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาวเกาะ และความสงบเงียบ คือเสน่ห์ของเกาะสุกรเกาะแห่งนี้จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน สวน เขา ป่า นา เลและสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากหนีความวุ่นวาย แล้วใช้ชีวิตแบบ Slow Life

จุดเด่น : ท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน สวน เขา ป่า นา เล

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ :

ที่ตั้ง

ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เกาะสุกรหรือเกาะสุโกนหรือเกาะหมู เป็นเกาะที่อยู่ในทะเลอันดามันในอำเภอปะเหลียนท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง
ย้อนกลับ