โบสถ์คริสต์เมืองตรัง

โบสต์คริสต์ หรือ วิหารคริศศาสนา
โบสถ์สีเหลืองคลาสิคสีเหลืองสดใสมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากโบสถ์คริสต์ที่เคยเห็น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนห้วยยอดใกล้กับโรงแรมธรรมรินทร์ธนา เป็นโบสถ์คริสต์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อายุกว่า 100 ปี เป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรังที่นักท่องเที่ยวควรแวะเยี่ยมชม

จุดเด่น : โบสถ์สีเหลืองคลาสิคสีเหลืองสดใส

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวัน

เวลา ให้บริการ : 08.00-18.00

ที่ตั้ง

ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ : 075 222 311

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 858 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24.3 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 33 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 0.5 กม. ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 2 นาทีท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง
ย้อนกลับ