วัดคูหาภิมุข

พระพุทธไสยาสน์วัดคูหาภิมุข หรือวัดหน้าถ้ำ
เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ เช่นเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยวัดนี้เป็นวัดที่สำคัญมากของเมืองยะลา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยอันเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณล้ำค่า โดยในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก "วัดหน้าถ้ำ" เป็น "วัดคูหาภิมุข" สำหรับประวัติวัดแห่งนี้นั้น ย้อนกลับไปสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระยายะหริ่งมาสร้างเมืองยะลา ตั้งที่ว่าราชการ ณ บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป และได้มีการสร้างวัดขึ้นที่ริมเขาหน้าถ้ำขึ้นนั่นเอง ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้รับความสนใจจากชาวยะลารวมทั้งนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านที่นิยมเดินทางเข้ามาเพื่อชมคุณค่าของศาสนสถานที่น่าสนใจแห่งนี้ น่าชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ภายในวัด ที่ปั้นด้วยดินเหนียวโดยใช้ไม่ไผ่เป็นโครง สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยที่รุ่งเรืองราว พ.ศ.1300 หรือสมัยเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนคร มีขนาดความยาว 81 ฟุต 1 นิ้ว พระพุทธรูปสมัยศรีวิชัย สมัยสุโขทัย สมัยอู่ทอง ภูเขากำปั่นอันเป็นภูเขาหินอ่อนสีชมพูสวยงามมาก ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชน ทำหินอ่อนจำหน่าย และหินอ่อนสีชมพูจากยะลานั้นก็สวยงามและมีชื่อเสียงระดับประเทศ เมืองโบราณและศาสนสถานต่างๆ ซึ่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ระบุว่า บริเวณวัดเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการพบเทวรูปสำริด กำแพงเมือง พระพิมพ์ดินดิบแบบทวารวดีศรีวิชัย ภาพเขียนสีพระพุทธรูปฉาย ภาพเขียนสีราชรถมีสัตว์เทียม มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 และนักโบราณคดี ได้พบภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณถ้ำคูหาภิมุข เป็นภาพพระพุทธฉาย และภาพราชรถแกะสลักไว้บนหน้าผาภายในบริเวณถ้ำคูหาภิมุขอีกด้วย ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เลขที่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

จุดเด่น : เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ :

ที่ตั้ง

136 หมู่ 1 บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ ต.หน้าถ้ำ อ.ยะหา จ.ยะลา

โทรศัพท์ : 07-325-3219

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าถ้ำ ห่างจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปอำเภอยะหาท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ยะลา
ย้อนกลับ