เกาะลิบง

เกาะลิบง
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของทะเลตรัง รอบๆ เกาะเป็นแหล่งอาศัยของพะยูน สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งการชมพะยูนส่วนใหญ่นิยมดูตอนเช้า โดยมีให้เลือก 3 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง เช่าเหมาเรือหางยาวไปดูรอบเกาะๆ วิธีที่สอง ขึ้นไปดูที่จุดชมวิวยอดเขาบาตู บ้านปาตูบูเต๊ะ และวิธีที่สาม ดูพะยูนจากหอชมวิถีชีวิตสัตว์น้ำ หรือที่เรียกติดปากกันว่า หอชมพะยูน ซึ่งตั้งอยูที่ปลายสะพานหลีกภัย นอกจากนี้เกาะลิบงยังเป็นแหล่งดูนกชายเลนที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ ทั้งนกประจำถิ่นและนอกอพยพหนีหนาว อาทิ นกทะเลขาเขียวลายจุด นกชายเลนกระหม่อมแดง นกเค้าป่าหลังจุด นกจาบคาคอสีฟ้า นกแต้วแร้วป่าโกงกาง นกเปล้าคอสีม่วงจุดเฝ้าดูนก คือ บริเวณหาดตูบ และแหลมจุโหย ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ติดกับเกาะลิบง

จุดเด่น : ชมพะยูน ดูนก เกาะลิบง

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ท่าเรือบริเวณหาดยาว ที่เรากำลังจะข้ามไปเกาะลิบง ค่าเรือ 40 บาท ต่อคน แต่ต้องรอให้ครบ 12 คนก่อนท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง
ย้อนกลับ