ด่านศุลกากรบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา

ด่านศุลากรที่เกิดขึ้นจากการประชุมของคณะกรรมการร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2542 ที่ทางฝ่ายมาเลเซียได้เสนอให้มีการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ ณ บริเวณหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย ที่ 631 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี เพื่อรองรับการนำสินค้าเข้า-ออก การเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าแห่งใหม่ เป็นการเพิ่มช่องทางนำเข้า-ส่งออก เพื่อระบายความแออัดจากด่านศุลกากรสะเดาที่มีปริมาณสินค้ามาก และอาจรองรับได้ไม่เพียงพออีกต่อไป ซึ่งเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ผ่านด่านศุลกากรบ้านประกอบแห่งนี้ เชื่อมต่อไปถึงท่าเรือปีนัง และเมืองอลอสตาร์ เมืองหลวงรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ใช้เส้นทางเข้า-ออกประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น ช่วยลดระยะทาง ค่าใช้จ่ายและเวลาได้อีกด้วย

จุดเด่น : เชื่อมต่อไปท่าเรือปีนัง และเมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 07.00-17.00 น. (หรือ 08.00 -16.00 น. เวลามาเลเซีย)

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 1 ต.ประกอบ ต. อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-594611

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เริ่มจากตัวเมืองสงขลา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 408 ไปทางอำเภอนาทวี จากนั้นแยกไปทางบ้านประกอบโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4113 ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สงขลา
ย้อนกลับ