ตรังอันดามันเกตเวย์

ตรังอันดามันเกทเวย์ และสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นจุดแวะพักรถระหว่างการเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเส้นทางเชื่อมระหว่างตรัง – พัทลุง หรือที่เรียกว่า เขาพับผ้า มีการจัดพื้นที่ในลักษณะของการถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญของจังหวัดตรังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจุดเด่นสำคัญ ประติมากรรมโขลงช้างในท่าทางเดินต่อแถวตามหลังกัน เนื่องจากในอดีตตรังเคยเป็นถิ่นอาศัยของช้างจำนวนมาก รูปปั้นพะยูน รถตุ๊กตุ๊กหัวกบจำลอง ส่วนสวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 เป็นโครงการต่อยอดจากตรังอันดามันเกทเวย์ จุดเด่นอยู่ที่ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งเสด็จพระราชดำเนินภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2502 คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติเทือกเขาบรรทัด ซึ่งนำเสนอธรรมชาติแห่งเทือกเขาบรรทัดในรูปแบบภาพวาดสามมิติ ส่วนด้านหลังจัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์ มีประติมากรรมแยกเป็นส่วนๆ เช่น สวนซาไก คนพื้นเมืองคู่กับเทือกเขาบรรทัด ลานสมเส็จ สัตว์ประจำถิ่น สวนสมุนไพร

จุดเด่น : ประติมากรรมปูนปั้นซาไก (เงาะป่า) หรือโขลงช้าง รวมทั้งพะยูน และรถตุ๊กตุ๊ก (รถสามล้อ) สัญลักษณ์ชื่อดังของ จ.ตรัง

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 8:30น.–16:30น.

ที่ตั้ง

หมู่ 7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง

โทรศัพท์ : 074-689194

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
การเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเส้นทางเชื่อมระหว่างตรัง – พัทลุง หรือที่เรียกว่า เขาพับผ้าท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตรัง
ย้อนกลับ