อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กิโลเมตรขอต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของเมืองไทย ที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ในปีพ.ศ.2525 ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves)
สภาพทั่วไปประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะได้แก่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี รอยอดีตแห่งตะรุเตา ครั้งหนึ่งในอดีต ด้วยความเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลจากฝั่งและเต็มไปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรค ทำให้ยากต่อการหลบหนี
เกาะตะรุเตาคือสถานที่กักกันนักโทษชั้นดี และได้มีจัดตั้งนิคมขึ้นมา โดยสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักผู้คุม เรือนนอนนักโทษ และโรงฝึกอาชีพที่อ่าวตะโละวาว และอ่าวตะโละอุดัง ในปีพ.ศ.2481 นักโทษชุดแรก 500 คนได้เดินทางมาถึงเกาะตะรุเตา และทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆ จนมีจำนวนมากถึง 3,000 คน รวมทั้งนักโทษการเมือง และกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฎบวรเดชและกบฎนายสิบ ก็มากักบริเวณอยู่ที่อ่าวตะโละอุดัง ครั้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดตะรุเตา ซึ่งก็คือผู้คุมและนักโทษจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันออกปล้นสะดมเรือสินค้าที่ล่องผ่านช่องแคบมะละกา เพื่อดำรงชีพให้อยู่รอดจากภาวะการขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วง แต่แล้วในที่สุด ตำนานโจรสลัดตะรุเตาก็ปิดฉากลงด้วยฝีมือของกองกำลังจากรัฐบาลอังกฤษ และต่อมาได้มีการประกาศยกเลิกนิคมตะรุเตา เกาะแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างนานถึง 26 ปีก่อนได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของไทย ชมความยิ่งใหญ่ของ เกาะตะรุเตาที่ไม่เพียงเป็นเกาะใหญ่สุดของอุทยานฯ เท่านั้น

จุดเด่น : เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ

ฤดูท่องเที่ยว : เดือนพฤศจิกายน - เมษายน

เวลา ให้บริการ : 08.00-18.00น.

ที่ตั้ง

325 ต.เกาะตะรุเตา อ.เมืองสตูล จ.สตูล

โทรศัพท์ : 074 783 597

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สตูล
ย้อนกลับ