จวนเจ้าเมืองระนอง

จวนเจ้าเมืองระนอง
เป็นจวนของเจ้าเมืองระนองคนแรก คือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศร ภักดี ผู้สร้างคือพระยาดำรงสุจริตมหิศรภัคดี บุตรชายคนที่สองของท่านคอซู้เจียง จวนเจ้าเมืองสร้างด้วยอิฐสอปูนสดแบบจีน โครงบนทำด้วย ไม้หลังคามุงกระเบื้อง ตั้งอยู่ภายในไม่ไกลจากประตูทางเข้ามากนัก และเมื่อสร้างจวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าเมืองเห็นว่าบริเวณตรงที่สร้างนั้นไม่ เหมาะสม ที่จะพักอาศัย เหตุเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้ามากเกินไป จึงใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือนรับรองส่วนจวนเจ้าเมืองหลังใหม่ที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยนั้น อยู่ลึกเข้าไปด้านหลัง เป็นอาคารเชื่อมต่อกัน 3 หลัง คงเหลือเพียงพื้นและเสา
จวนเจ้าเมืองระนอง เป็นแหล่งโบราณสถานแห่งหนึ่งที่สำคัญของระนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราญสถาน ภายในสงบ ร่มรื่นในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคมของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณจวนเจ้าเมือง เนื่องจากเป็นวันครบรอบการ พระราชทานนามเมืองระนอง
สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลบรรพบุรุษต้นตระกูล ณ ระนอง 4 รุ่น ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีอักษรภาษาจีนฮกเกี้ยนอ่านว่า เกา - หยางเกา ความหมาย "ดวงตะวันอันสูงส่ง" บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง หรีดโลหะชุบเงินและทอง พระราชทานโดยสมเด็จพระดำรงราชานุภาพ โอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แผ่น ศิลาจารึก พระราชทานพระราชานุญาต ทำคำจารึกไว้เป็นเกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ภายในจวนเจ้าเมือง ยังเป็นที่เก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของต้น ตระกูล ณ ระนอง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับ ความเจริญเติบโตของเมืองระนอง

จุดเด่น : สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศร ภักดี

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 8.00 – 17.00 น.

ที่ตั้ง

24 ถนน ดับคดี จวนเจ้าเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

โทรศัพท์ : +66 7781 1422, +66 7781 1161, +668 9645

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
รถยนต์ : ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเส้นถนนเรืองราษฏร์ ตัดเข้าถนนกิจผดุง ใกล้กับตลาดเช้า หรือชาวบ้านเรียกว่าตลาดสะพานยูงท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ระนอง
ย้อนกลับ