ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง

ศาลหลักเมืองจังหวัดระนอง
เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะมาบูชาอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว
ระนองเป็นจังหวัดเก่าแก่ทางภาคใต้ตอนบนที่ ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งเมื่อนับย้อนไปจากพุทธศักราช ๒๔๐๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปี จากหลักฐานประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๐ เรื่องตำนานเมืองระนอง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียงประทาน สกุล ณ ระนอง ปรากฏหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงยกเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ จัตวาศก ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๐๕ แต่ ตามหลักฐานไม่ปรากฏว่าเคยมีหลักเมืองมาก่อน ดังนั้น ในปี ๒๕๓๐ เทศบาลเมืองระนอง จึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้น เสนอต่อพันตรีเฉลิม สุภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในสมัยนั้น เมื่อได้ปรึกษาหารือกับบรรดาข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดระนองแล้ว ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะได้มีการก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นสำหรับ เป็นที่สักการะบูชา เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวระนอง นำความมั่นคงและความเป็นสิริมงคลมาสู่เมืองระนอง จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น โดยในการนี้จังหวัดได้มีหนังสือรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยถูกต้องตาม ประเพณีปฏิบัติ


จุดเด่น : เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะมาบูชาอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : เปิด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

55/11 ถ.เพชเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

โทรศัพท์ : 077 862082

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ศาลหลักเมืองระนองท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ระนอง
ย้อนกลับ