ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ ในช่วงเย็นถึงค่ำจะมีประชาชนมานมัสการศาลหลักเมืองกันหนาตาทุกวัน ด้านหน้าศาลมีซุ้มดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการ โดยมีดอกบัวหลวง ดาวเรือง และบานไม่รู้โรย จัดไว้ในถาดเล็กๆ ดอกบัวหมายถึงการบูชาพระอริยเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรย หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาล
มณฑปศาลหลักเมือง สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย คล้ายกับพระบรมธาตุไชยา แต่มีขนาดใหญ่กว่าสองเท่า ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดทางขึ้นสี่ด้าน มีซุ้มประดับลายปูนปั้น ด้านหน้าเป็นตราสัญลักษณ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ล้อมรอบด้วยสนามหญ้าในตอนค่ำจะเปิดไฟประดับสวยงามมาก
หลักเมืองประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎร์ธานี มีอายุถึง 139 ปี ลงรักปิดทอง สูงประมาณ 5 ม. โดยแกะสลักแบบศิลปะศรีวิชัย บนยอดมีพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสี่ทิศ ยอดบนสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ฐานเสาะเป็นลวดลายประยุกต์จากพระอุระของพระโพธิสัตว์ ใช้เวลาแกะสลักนานถึง 6 เดือนโดยช่างพื้นบ้านฝีมือเอก

จุดเด่น : แกะสลักจากต้นราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎร์ธานี มีอายุถึง 139 ปี

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 06.00-18.00

ที่ตั้ง

บริเวณสนามศรีสุราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : -

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากทางหลวงหมายเลข 401 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองที่สามแยกท่ากูบ ไปตาม ถ.ศรีวิชัย ข้ามสะพานข้ามคลองมะขามเตี้ย ผ่านหน้าโรงแรมวังใต้ เข้า ถ.ตลาดใหม่ ขับผ่านสี่แยกดอนนกไปไม่ไกลจะถึงศาลหลักเมืองอยู่ซ้ายมือเยื้องกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ