อุทยานธารเสด็จ-เกาะพะงัน

อุทยานฯ ธารเสด็จ-เกาะพะงัน
มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายทั้งน้ำตก หาดทราย อ่าว และหมู่เกาะต่างๆ โดยคุณอาจเริ่มจากการเที่ยวน้ำตกธารเสด็จ น้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะพะงัน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 25 กิโลเมตร จุดเด่นคือพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงจารึกไว้ที่ก้อนหินบริเวณใกล้ๆ น้ำตก อ่าวธารเสด็จ เป็นอ่าวที่อยู่ใกล้กับน้ำตกธารเสด็จ มีแนวหาดทรายสวยน้ำทะเลใส เหมาะกับเล่นน้ำและว่ายไปดำน้ำที่ เกาะกงธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 65.93 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน ป่าน้ำตกธารเสด็จ ป่าเขาลาดแก้ว ป่าเขาค่าย ป่าเขาตาหลวง ป่าเขาหินนก ป่าแหลมโพธิ์-แหลมกะทะคว่ำ ป่าเขาไฟไหม้ บริเวณเกาะเต่าบางส่วน และหมู่เกาะรอบๆ เกาะพะงัน ในท้องที่ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหงัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากฝั่งจังหงัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยมียอดเขาหรา เป็นยอดเขาสูงสุด สูง 627 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้งและป่าเขาหินปูนอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเกาะพะงัน ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ทั้งเกาะพะงัน เกาะแตนอก เกาะแตใน เกาะม้า เกาะตุ้งกู เกาะตุ้งกา หมู่เกาะว่าว และหินใบ ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะพะงันไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร

จุดเด่น : มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมาย

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ :

ที่ตั้ง

อุทยานธารเสด็จ-เกาะพะงัน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : 094 784 4498

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ลงเรือเฟอรี่ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงท่าเรือท้องศาลา อำเภอพะงัน เลี้ยวซ้ายไปตามถนนท้องศาลา-โฉลกหลำประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามบ้านมะเดื่อหวาน เลี้ยวขวาไปตามถนนสุภัทรธรรมาภิรม ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บริเวณน้ำตกแพง
เรือเฟอร์รี่ เป็นเรือโดยสารและขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารประมาณ 500 คน รวมทั้ง รถยนต์ รถบรรทุก ประมาณ 50 คัน มีบริการวันละ 4 เที่ยว (ไป-กลับ) เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. ระยะเวลาเดินทางจากอำเภอดอนสักถึง ท่าเทียบเรือเกาะพะงัน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
ย้อนกลับ