โบราณสถานตุมปัง

โบราณสถานตุมปัง (ร้าง)
แหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ร่องรอยที่เหลือให้เห็นอย่างเด่นชัด คือ ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้ง ไศวนิกาย และ ไวษณพนิกาย จากการสำรวจแหล่งโบราณคดี วัดตุมปังร้างโดยกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2536 พบชิ้นส่วนท่อนล่างของรูปเคารพสลักจากหินซึ่งสันนิษฐานว่า เป็น เทวรูป องค์พระนารายณ์ จากการขุดค้น และการขุดแต่งโบราณสถานตุมปังนี้ มิได้คาดหวังว่าแหล่งโบราณสถานนี้จะสามารถศึกษาย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของนครศรีธรรมราช เพราะจากการสำรวจแสดงให้เห็นลักษณะรูปแบบที่เป็นรุ่นหลังลงมาแล้ว แต่สิ่งที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ การจัดลำดับช่วงเวลาของชุมชน เจ้าของโบราณสถานไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่งตั้งแต่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งนี่ถือเป็นการเริ่มต้น เรียงลำดับตารางเวลาของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช นั่นเอง โบราณสถานตุมปัง (ร้าง) อยู่ในเขต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สามารถเดินทางจากตัว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปตามถแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก ร่องรอยที่เหลือให้เห็นอย่างเด่นชัด คือ ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ ทั้ง ไศวนิกาย และ ไวษณพนิกาย จากการสำรวจแหล่งโบราณคดี วัดตุมปังร้างโดยกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2536 พบชิ้นส่วนท่อนล่างของรูปเคารพสลักจากหินซึ่งสันนิษฐานว่า เป็น เทวรูป องค์พระนารายณ์

จุดเด่น : พบชิ้นส่วนท่อนล่างของรูปเคารพสลักจากหิน

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

อยู่ในเขต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
โดยอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวอำเภอท่าศาลาประมาณ 4 กิโลเมตร พิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM 47PNK 964556ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ