อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)
อุทยานการเรียนรู้เมืองนคร สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นทุกคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเรียนรู้สมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อีกทั้งต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้อย่างเท่าเทียมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

จุดเด่น : สถานที่ให้ความรู้มากมาย หนังสือ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศที่ทันสมัย มุมสำหรับเด็ก มุมค้นคว้า มุมพักผ่อน

ฤดูท่องเที่ยว : จันทร์ – ศุกร์

เวลา ให้บริการ : 8:00–17:00 น.

ที่ตั้ง

ถนนราชดำเนิน ท่าช้าง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 0-7534-2880-2

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ