พระตำหนักเมืองนคร

พระตำหนักเมืองนคร
พระตำหนักนี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัครซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนครศรีธรรมรพระตำหนักเมืองนครสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในคราวที่เสด็จฯ มาทรงงาน ณ เมืองนครศรีธรรมชาติ โดยตั้งอยู่ในสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัคร ผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2541 และกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช

จุดเด่น : เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่เสด็จมาทรงงานที่เมืองนคร

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวันเวลา เว้นวันพุธและเวลาที่พระราชวงศ์เสด็จประทับ....

เวลา ให้บริการ : 8:00–17:00 น.

ที่ตั้ง

พระตำหนักเมืองนคร ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-396-300

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 (นครศรีธรรมราช-พรหมโลก) ผ่านตลาดพรหมโลก ถึงกิโลเมตรที่ 22 แยกขวามือเข้าไป 2.5 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ