วัดเขาพระทอง

วัดเขาพระทอง
ตามหลักฐานที่ปรากฏได้จารึกไว้ว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยตอนต้น หรือในยุคของกษัตริย์คนสำคัญคือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช และพระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราช เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 800 กว่าปี มีพระพุทธรูปสีทองจำนวนมากถึง 29 องค์ ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านั้นประดิษฐานอยู่รอบๆ ภูเขาทางด้านทิศตะวันออก เป็นพระปูนปั้นด้วยปูนขาวผสมด้วยน้ำผึ้งอ้อย และน้ำมันยาง ส่วนโครงสร้างภายในเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหมด ทั้งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่จำนวน 20 กว่ารูป และทั้งซากปรักหักพังประมาณ 40 - 50 รูป ตามตำนานเล่าต่อกันมาว่า ในสมัยที่มีการสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช พระนางเหมชาลาได้นำคนและสิ่งของมาช่วยงานก่อสร้างพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เมื่อมาแวะพักระหว่างทางจึงได้สร้างพระพุทธรูปสีทองขึ้นเป็นจำนวนมาก ในบรรดาพระพุทธรูปสีทอง 29 องค์ มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อองค์ใหญ่" ที่ด้านหลังผนังถ้ำของหลวงพ่อองค์ใหญ่เยื้องไปทางด้านซ้าย มีรอยฝ่ามือขนาดใหญ่ปรากฏอยู่บนแผ่นหิน ซึ่งเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ผู้ที่ขึ้นไปกราบไหว้ขอพร นอกจากนี้หลวงพ่อองค์ใหญ่ยังเป็นพระพุทเป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 800 กว่าปี มีพระพุทธรูปสีทองจำนวนมากถึง 29 องค์ ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านั้นประดิษฐานอยู่รอบๆ ภูเขาทางด้านทิศตะวันออก เป็นพระปูนปั้นด้วยปูนขาวผสมด้วยน้ำผึ้งอ้อย และน้ำมันยาง ส่วนโครงสร้างภายในเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหมด ทั้งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่จำนวน 20 กว่ารูป และทั้งซากปรักหักพังประมาณ 40 - 50 รูป

จุดเด่น : ในบริเวณยังมีไม้ประดู่ขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี วัดที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 800 กว่าปี มีพระพุทธรูปสีทองจำนวนมากถึง 29 องค์

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ :

ที่ตั้ง

50 หมู่ที่ 1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 0-7534-4714

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ