วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม
ตั้งอยู่ที่ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน เดิมชื่อ วัดมำบัง เป็นวัดแห่งแรกของเมืองสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ.2425 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนาธิปเฉลิมเมื่อ พ.ศ.2482ชมวัดแห่งแรกของเมืองสตูลที่มีอายุร้อยกว่าปี เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดมำบัง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2425 เพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ความโดดเด่นอยู่ที่พระอุโบสถ ซึ่งเป็นอาคารสองชั้นที่สร้างขึ้นภายหลัง ราวๆ ปีพ.ศ.2473 โดยชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ใช้เป็นศาลาการเปรียญ ส่วนชั้นบนเป็นอาคารไม้ใช้ประกอบพิธีสงฆ์ ด้านหน้าเป็นระเบียงมีบันไดสองข้าง เสาบานหน้าต่างแกะสลักรูปเครือเถา วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล และในปัจจุบันมีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) อยู่ติดกับวัดซึ่งล้อมรอบด้วยคลองจำนวน 3 สาย คือคลองมำบัง คลองเส็นเต็น และคลองตายาย

จุดเด่น : วัดแห่งแรกของเมืองสตูลที่มีอายุร้อยกว่าปี

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 08.00-16.30 น.

ที่ตั้ง

ถนนศุลกานุกูล ซอย3 ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

โทรศัพท์ : 074 725 055

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
วัดตั้งอยู่ริมคลองมำบัง ถนนศุลกานุกูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.สตูล
ย้อนกลับ