กังหันลมปากพนัง

กังหันลมปากพนัง
ซึ่งใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกกะวัตต์ พื้นที่โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะติดตั้งกังหันลม จำนวน 4 ต้น มีกำลังผลิตต้นละ 2.5 เมกกะวัตต์
กังหันลมปากพนัง ความร่วมมือระหว่างบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท กรีนโกรท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ สำหรับโครงการนี้ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ได้พยายามมองหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กังหันลมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากขึ้น นอกจากนั้น โครงการดังกล่าวนี้ยังตอบโจทย์เรื่องความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและชุมชน โดยเทคโนโลยีที่บริษัทฯ นำใช้ในโครงการนั้น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในอากาศได้ในปริมาณมากกว่าหนึ่งหมื่นหกพันตัน เทียบได้กับการปลูกต้นไม้จำนวนแปดแสนกว่าต้น และจากผลการทดลอง รวมถึงใบรับรองมาตรฐานสากลได้ยืนยันว่า เทคโนโลยีดังกล่าวนี้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น : เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : ปิดชั่วคราว

ที่ตั้ง

บ้านทะเลปัง ถนนปากพนัง-หัวไทร ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 02-168-1378 ,075 518 740

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เดินทางออกจากตัว จ.นครศรีธรรมราช เส้นทางนครศรีธรรมราช-หัวไทร (401) ก่อนเข้าตัว อ.หัวไทร เลี้ยวขวาออกไปถึงถนนเลี่ยงเมือง มีถนนราดยางและหินดำคลุกถึงที่ตั้งโครงการฯ โดยตั้งอยู่ที่บ้านทะเลปัง ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ