พุทธมณฑลนราธิวาส

พุทธมณฑลนราธิวาส
นมัสการพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประทับนั่งกลางแจ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้
พุทธมณฑลในประเทศไทย ปัจจุบัน (2560) นอกจากส่วนกลาง คือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แล้ว มีพุทธมณฑลภูมิภาคอีก 9 แห่ง คือ พิษณุโลก, นครสวรรค์, สมุทรสาคร, ลำปาง, พะเยา, นครพนม, ขอนแก่น, เพชรบุรี และนราธิวาส
พุทธมณฑลนราธิวาส ถือเป็น พุทธมณฑลแห่งเดียวของภาคใต้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ของ “วัดเขากง” ประดิษฐานพระพุทธรูป ประทับนั่งประทานพร ซึ่งสร้างตามแบบพุทธศิลป์สกุลช่างอินเดียใต้ (แบบขนมต้ม) ที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นามว่า “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” อีกด้วย

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล มีขนาดหน้าตักกว้าง 17 เมตร สูงจากใต้พระเพลา ถึงพระเกศบัวตูม 23 เมตร ประดับด้วยโมเสดสีทองทั้งองค์ สร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน คือ ดินจากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระอุระเบื้องซ้ายพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2513
วัดเขากง ตั้งอยู่ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส หากท่านใดมีโอกาสไปเยือนจังหวัดนราธิวาส อย่าลืมแวะไปสักการะ และชมความงามของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล กัน
จุดเด่น : เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประทับนั่งกลางแจ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

หมู่ที่3 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : 0 7354 2683

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
อยู่ห่างจากตัวเมืองนราธิวาส 6 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
ย้อนกลับ