บ้านปะเสยะวอ

บ้านปะเสยะวอ
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ ซึ่งเป็นเรือประมงของชาวปัตตานีและนราธิวาส มีลักษณะเป็นเรือหัวแหลมท้ายแหลม ระบายสีสันงดงาม การเดินทางไปตามเส้นทางเดียวกับทางที่ไปหาดแฆแฆ แล้วเดินทางต่อไปตามถนนเลียบชายทะเลไปจนถึงบ้านปะเสยะวอ เรือกอและของชาวบ้านปะหากอยากชมความงามในเอกลักษณ์พื้นถิ่นของเรือกอและ ต้องเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อเสียงมากในการต่อเรือกอและอันเป็นเรือประมงของชาวปัตตานีและนราธิวาส เรือกอและนั้น มีลักษณะเป็นเรือหัวแหลมท้ายแหลม ที่ชาวบ้านจะระบายสีสันสวยสดงดงาม และเรือกอและของชาวบ้านปะเสยะวอ ก็มีทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นเรือประมงจริงๆ และขนาดเล็กที่จำลองขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่งฝีมือการต่อเรือกอและของบ้านปะเสยะวอนั้นได้รับการยอมรับในเรื่องของประณีตงดงาม ด้วยลวดลายที่ผสมกลมกลืนกันระหว่างศิลปะไทยและมุสลิม และไม่เพียงเรือกอและที่สร้างชื่อให้กับหมู่บ้านเท่านั้น น้ำบูดูจากบ้านปะเสยะวอก็จัดว่าเป็นบูดูของภาคใต้มีรสชาติเยี่ยมด้วยเช่นกัน


จุดเด่น : เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือกอและ ซึ่งเป็นเรือประมงของชาวปัตตานีและนราธิวาส

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 06.00-18.00

ที่ตั้ง

ต.ตำบล ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากปัตตานีตามหลวงหมายเลข 42 ถึง อำเภอสายบุรี ระยะทาง 50 กิโลเมตร แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4157 (สายบุรี-ปะนาเระ) อีกราว 2 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าหมู่บ้านปะเสยะวอท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ปัตตานี
ย้อนกลับ