พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
พระตำหนักแห่งนี้คือความงามสง่าซึ่งประดับอยู่บนยอดเขาตันหยง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมของภาคใต้ กล่าวคือตัวอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงปั้นหยา เพื่อสร้างความกลมกลืนให้เข้ากับท้องถิ่น โดยภายในเขตพระราชฐานนั้นประกอบด้วยพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของพระบรมวงศานุวงศ์ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

จุดเด่น : อาคารศิลปาชีพที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพ อันเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.30 - 16.30 น.

ที่ตั้ง

อยู่บนเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : 073 522411

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
การเดินทางโดยใช้บริการรถโดยสารประจำทาง สายนราธิวาส - ตากใบ - สุไหงโก-ลก โดยลงจอด ณ หน้าพระตำหนักท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
ย้อนกลับ