หอพระอิศวร หอพระนารายณ์

หอพระอิศวร หอพระนารายณ์
หอพระอิศวรและเสาชิงช้า อยู่ริมถนนราชดำเนิน เป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดู เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและ ฐานโยนิ รวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์ อาทิ เทวรูปศิวนาฎราช พระอุมาและพระพิฆเนศ ซึ่งจำลองจากองค์จริงที่เก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาตินครศรีธรรมราช
หอพระนารายณ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับหอพระอิศวร อาคารหอพระนารายณ์เดิน ไม่สามารถสืบทราบรูปแบบได้ สิ่งสำคัญที่พบภายในหอพระนารายณ์ ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอก ปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10 – 11ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือ เทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณสถานคดีแถบอำเภอสิชล

จุดเด่น : เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอก

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 9:00–17:00 น.

ที่ตั้ง

1186 ถนนราชดำเนิน ตำบล ในเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
หอพระอิศวร - หอพระนารายณ์ ตั้งอยู่บริเวณ ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ