วัดธาตุน้อย

วัดธาตุน้อยหรือ วัดพระธาตุน้อย
วัดที่เป็นที่ศรัทธานับถือของชาว จ.นครศรีธรรมราช โดยวัดนี้สร้างขึ้นตามความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิษฐอรรถการ) บนที่ดินของผู้ใหญ่กลับ งานพร้อม ซึ่งได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้พ่อท่าน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2483 มีเนื้อที่ทั้งหมด 46 ไร่เศษ ภายในได้มีการแบ่งที่ดินเป็นเขตๆ คือ เขตพุทธาวาส มีพระเจดีย์ อุโบสถ พระพุทธไสยาสน์ , เขตธรรมาวาสและสังฆาวาส มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และกุฏิที่อยู่ของพระสงฆ์ , เขตบำเพ็ญประโยชน์ มีโรงเรียนพึ่งตนเอง และเขตสาธารณะประโยชน์ มีห้องให้เช่าอาศัย 10 ห้อง นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ รอยพระพุทธบาท พระกัจจายนะ และพระกวนอิมโพธิสัตว์ เป็นต้น

จุดเด่น : มีพระเจดีย์ รอยพระพุทธบาท พระกัจจายนะ และพระกวนอิมโพธิสัตว์

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ :

ที่ตั้ง

วัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง กิ่ง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075 486 576

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากอำเภอเมือง ให้วิ่งไปมาทาง อ.ลานสกา พอเจอแยกลานสกาเลี้ยวซ้าย วิ่งตรงไปเรื่อย ๆ อีกราว 50 กม. จนพบ สะพานพ่อท่านคล้าย ก็ให้เตรียมตัว ได้เลย จากนั้นลงสะพานก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัด โดยรถไฟ ขบวนรถเร็วลงสถานีจันดี กรุงเทพ-นคร-ตรัง -ยะลา ทางรถยนต์ สายเอเซีย จากสุราษฎร์ ประมาณ 70กม แยกซ้ายมือจันดี ประมาณ 10กม.ถึงวัด เครื่องบินจากสนามบินนคร มาในเมืองต่อแท็กซี่ นคร-จันดีท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ