ตลาดย้อนยุคปากพนัง

ตลาดย้อนยุคปากพนัง
สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้หากแวะมาเที่ยวเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลาดแห่งนี้ ตั้งอยู่สอง ริมฝั่งคลองบางฉลากซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำปากพนัง ขนานไปกับลำคลอง อีกฝั่งเป็นตลาดที่ติดเลียบกำแพงของเรือนจำ ส่วนอีกจะเป็น บ้านที่อยู่อาศัยที่เปิดเป็นร้านขายของต่างๆ ตลาดย้อนยุคปากพนังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยอำเภอปากพนัง เป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของทะเลฝั่งตะวันออก จึงเป็นแหล่งที่คนมาจับจ่ายใช้สอยมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีแนวคิดแห่งการ สร้างตลาดย้อนยุคเพื่อสะท้อนบรรยากาศในอดีตของวิถีชีวิตชาวใต้จึงถือเป็นตลาดโบราณที่น่าสนใจ ไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆแต่อย่างใด

จุดเด่น : สะท้อนบรรยากาศในอดีตของวิถีชีวิตชาวใต้จึงถือเป็นตลาดโบราณที่น่าสนใจ

ฤดูท่องเที่ยว : ทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา ให้บริการ : 14.00-20.00 น.

ที่ตั้ง

ถ.วารีสวัสดิ์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075 517 266

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครศรีฯ เดินทางเพียงแค่ 30 นาที ไปตามป้ายบอกทางสู่เรือนจำปากพนัง เพราะรอบๆ เรือนจำของทุกวันอาทิตย์หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์จะปรับสภาพพื้นที่เป็นตลาดย้อนยุค@ปากพนัง โดยเปิดท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นครศรีธรรมราช
ย้อนกลับ