พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส

พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)
พระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทององค์นี้ ประดิษฐานในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา มีพุทธลักษณะตามแบบศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2512 องค์พระเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับด้วยโมเสกสีทอง หน้าตักกว้าง 17 เมตร ความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงบัวใต้พระเพลา 24 เมตร
ส่วนที่เนินเขาลูกถัดไป คุณจะพบเจดีย์สิริมหามายา ทรงระฆัง เหนือซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศมีเจดีย์รายประดับอยู่ ภายในประดิษฐานพระพรหม บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์
สำหรับพระอุโบสถนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาอีกลูกหนึ่ง อุโบสถหลังนี้มีผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องดินเผาแกะสลักทั้งสี่ด้าน โดยเฉพาะด้านหลังเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบันเป็นรูปนักรบมีเทวดาถือคนโทถวาย ดูงดงามยิ่งนัก

จุดเด่น : ชื่นชมพระพุทธรูปกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.30 - 16.30 น.

ที่ตั้ง

วัดเขากง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : -

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากตัวเมืองใช้เส้นทางนราธิวาส-ระแงะ (ทางหลวงหมายเลข 4055) ประมาณ 9 กิโลเมตร จะมองเห็นพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง-พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล)ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
ย้อนกลับ