หมู่บ้านบางพัฒน์

หมู่บ้านบางพัฒน์
เป็นหมู่บ้านชาวประมงเชิงอนุรักษ์ติดทะเล มีป่าโกงกางที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เกือบ 100% เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และมีโฮมสเตย์พร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับต้อนรับผู้ที่เดินทางมา เช่น การพาไปเที่ยวชมเขาตะปู ถ้ำลอด ชมความงามตอนพระอาทิตย์ตกน้ำ พายเรือแคนู และร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตกับชุมชนในหมู่บ้าน วิถีชีวิตชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบง่ายเป็นกันเอง ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ทั้งหมดจะเป็นพี่น้องชาวมุสลิม 100%

ชุมชนบ้านบางพัฒน์เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นเกาะในอ่าวพังงา ตั้งบ้านเรือนนอกฝั่ง โดยมีสะพานเป็นทางเดินทอดไป สภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ ไม่มีพื้นดินในการ เพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพการประมงชายฝั่งและค้าขาย ในอดีตชาวบ้าน เข้ามาทามาหากินในพื้นที่แห่งนี้ และจัดทาที่พักชั่วคราว โดยเรียกชื่อว่า “บ้านบางลิง” เนื่องจากสมัยก่อนมีลิงเป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านบางพัฒน์” เสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ คือ ความโอบอ้อมอารีมีน้าใจของชาวบ้าน สภาพทางธรรมชาติที่ สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเล สอดคล้องกับคาขวัญที่ว่า “ตลาดอาหารทะเลสด ชมวิถีชาวประมงเก่าแก่ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทะเลบางพัฒน์” และกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหารซีฟู๊ด และโฮมสเตย์

จุดเด่น : เป็นหมู่บ้านนิเวศโครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเลและป่าชายเลน

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 06.00 - 19.00 น.

ที่ตั้ง

หมู่บ้านบางพัฒน์ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา

โทรศัพท์ : 083 107 4557

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
เริ่มต้นจากตัวเมืองพังงาให้ใช้เส้นทางหมายเลข 415 สายพังงา-ทับปูด ประมาณ 10 กิโลเมตรจนเจอวัดเขาเฒ่าแล้วเลี้ยวขวาเข้าแยกบ้านเขาเฒ่า-บางพัฒน์อีก 10 กิโลเมตร จึงถึงทางเข้าชุมชนจากนั้นเดินข้ามสะพานคอนกรีตอีก 100 เมตร ก็จะถึงท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พังงา
ย้อนกลับ