ป่าพรุสิรินธร

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุโต๊ะแดง
ป่าพรุผืนสุดท้ายของเมืองไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่ 1102 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และอำเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ ทว่าส่วนที่สมบูรณ์นั้นเหลือเพียง 50,000 ไร่ ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ โดยมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อป่านั่นเอง

จุดเด่น : นกในป่าพรุนั้นมีหลายชนิด แต่ชนิดที่เด่นๆ ได้แก่ นกกางเขนดงหางแดง พบมากในเกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และมาเลเซีย ในประเทศไทยพบครั้งแรกที่นี่ เมื่อปีพ.ศ. 2530 นกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย ซึ่งในประเทศไทยจะพบที่

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.00น.

ที่ตั้ง

ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ตากใบ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

โทรศัพท์ : -

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4055 มุ่งหน้าไปทางตำบลลำภู และ ตำบลบางปอ จากนั้นแยกซ้ายเข้าถนนหมายเลข 4056 มุ่งหน้า ตำบลสุไหงปาดี ตรงมาอีกประมาณ 42 กม. ศูนย์วิจัยฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสุไหงโกลกท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
ย้อนกลับ