บ้านทะเลนอก

บ้านทะเลนอก
เป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมที่ได้ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ธรมมชาติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หมู่บ้านได้ประสบกับพิบัติภัยสึนามิ สูญเสียบ้านและชีวิตจำนวน 47 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูหมู่บ้านได้ทำการอนุรักษ์ป่าโกงกาง ป่าฝน และสัตว์น้ำวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีและบ้านพักโฮมสเตย์ได้พร้อมต้อนรับคุณอยู่ที่บ้านทะเลนอก เมื่อคุณได้ลาจากบ้านทะเลนอก ความทรงจำที่จะติดไปกับคุณนั้นมีมากมาย พร้อมกับของที่ระลึกที่คุณได้ทำจากมือคุณเอง ทั้งสบู่และบาติกเมื่อผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวของป่าโกงกาง คนขับเรือจะชี้ชวนให้คุณชมที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในป่าโกงกาง ที่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งอาหารและที่หลบภัยของพวกมัน และเมื่อไปเยือนป่าอนุรักษ์ของชุมชน ณ ที่แห่งนี้ จะพาคุณย้อนเวลากลับไปเมื่อหมู่บ้านยังล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลน ลากอวนชายหาดหรือตกปลาในทะเลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณสัมผัสถึงวิถีของชาวประมงที่ผูกพันกับธรรมชาติและแน่นอนหลังจากกิจกรรมที่ได้ทำมาตลอดทั้งวัน การพูดคุยกับครอบครัวโฮมสเตย์พร้อมกับลิ้มรสชาดของอาหารพื้นเมืองของคนใต้ ย่อมทำให้คุณได้รู้จักกับเรื่องราวของทะเลนอกมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น : ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ธรมมชาติ

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : 08.00-18.00

ที่ตั้ง

ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

โทรศัพท์ : 090 559 8433

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
บ้านทะเลนอกตั้งอยู่ที่ตำบลกำพวน ทางทิศใต้ของจังหวัดระนอง คุณสามารถติดต่อรถเพื่อรับ/ส่งได้ทั้งจากระนองหรือคุระบุรี ทางแยกเข้าหมู่บ้านห่างจากตลาดกำพวนประมาณ 7 กิโลเมตร จากถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) เข้าไปเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร.ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ระนอง
ย้อนกลับ