หาดประพาส

หาดประพาส
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยทิวสนและลานหญ้าที่กว้างใหญ่ อยู่ปากคลองกำพวนซึ่งมีป่าชายเลนสมบูรณ์ หาดทรายที่กว้างใหญ่ทอดยาวหลายกิโลเมตร ขนานไปกับทิวสนทะเล เป็นบรรยากาศชายทะเลที่ร่มรื่นชวนพักผ่อน สีสันของหาดทรายแม้จะไม่ขาวนักเนื่องจากอยู่ใกลักับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ แต่ทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม ก็ให้ความสุขไม่น้อยกว่าที่ท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดระนอง

จุดเด่น : เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยทิวสนและลานหญ้าที่กว้างใหญ่

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดปี

เวลา ให้บริการ : เปิด 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง

ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

โทรศัพท์ :

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านกิ่งอำเภอสุขสำราญมา 3 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือเข้าไปอีก 40 นาที เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ หส.2 (หาดประพาส)ท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.ระนอง
ย้อนกลับ