น้ำตกหม่อมจุ้ย

น้ำตกหม่อมจุ้ย หรือน้ำตกตะโหมด
เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าร่มรื่น ตั้งอยู่ในบริเวณหน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด โดยลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นเตี้ยๆ หลากหลายชั้น บางชั้นบางช่วงมีความลาดชัน และแต่ละชั้นมีชื่อเรียกต่างกัน ซึ่งข้อดีของน้ำตกสายนี้คือมีแอ่งน้ำที่ค่อนข้างปลอดภัย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วย สามารถลงเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย และภายในบริเวณน้ำตกยังมีสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนาหรือเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนนักศึกษาไว้รองรับ นอกจากนี้น้ำตกลานหม่อมจุ้ยยังเป็นธารน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมของชาวตะโหมดด้วยเช่นกัน

จุดเด่น : มีแอ่งน้ำที่ค่อนข้างปลอดภัย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วย สามารถลงเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 16.00น.

ที่ตั้ง

- ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 074 23 105

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
การเดินทางสามารถใช้เส้นทางหมายเลข 4121 และต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 4237 ประมาณ 18 กิโลเมตร จนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่เลยวัดไปประมาณ 4-5 กิโลเมตรท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ