บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็น เขาชัยสน

เป็นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อาบแล้วสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ ต่อมาเจ้าคุณพิศาล ธรรมรังสี วัดคูหาสวรรค์ ได้ชักชวนชาวบ้านพัฒนาด้วยการลาดซีเมนต์ตกแต่งบริเวณบ่อน้ำร้อน และทำเป็นร่องน้ำสำหรับระบายน้ำให้ไหลไปทางร่องออกด้านหน้าสู่คูถนน พร้อมทั้งสร้างห้องน้ำถาวรไว้บริการ บ่อน้ำร้อนนี้จึงได้ชื่อว่า "บ่อน้ำร้อนพิศาล" มีพื้นที่ปากบ่อประมาณ 8-10 ตารางเมตร มีไอน้ำพุร้อนไหลล้นปากบ่ออยู่ตลอดเวลา ถ้าได้รับการสั่นสะเทือนความร้อนจะเพิ่มขึ้น อุณหภูมิน้ำร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส
 ส่วนธารน้ำเย็น อยู่ทางทิศเหนือของบ่อน้ำร้อน มีถ้ำพระด้านใน ระดับน้ำลึกประมาณ 1 เมตร มีน้ำไหลจากถ้ำนี้ตลอดปี สามารถมองเห็นปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปวนมา

จุดเด่น : ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อาบแล้วสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้

ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

เวลา ให้บริการ : 08.00 - 17.00 น.

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

โทรศัพท์ : 074 231055

     แผนที่/ข้อมูลเพิ่มเติม     

การเดินทาง
จากตัวเมืองพัทลุง ใช้ทางหลวงหมายเลข 43 ถึงสามแยกเขาชัยสน เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4081 ไปอำเภอเขาชัยสน เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบทเข้าสู่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนท่องเที่ยวภาคใต้ เข้าเว็บ " เที่ยวปักษ์ใต้ "


แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จ.พัทลุง
ย้อนกลับ